Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A Családsegítő Szolgálat a krízisben – lelkileg vagy szociálisan nehéz helyzetben – levő emberek és családok számára nyújt segítséget.
Az intézmény mindenki számára nyitott.

A kliensek a Családsegítő Szolgálatot:

 • közvetlenül felkereshetik
 • ajánlások alapján kérhetik szolgáltatásainkat ( pl.: háziorvos, rendőrség, bíróság, hatóság, gyermekvédelmi felelős, pedagógus stb. kezdeményezésére…)
 • munkatársaink ajánlják fel szolgáltatásainkat, felderítő munkájuk eredményeként.

A Családsegítő Szolgálat nem hatóság jellegű intézmény, hanem segítő intézmény. Munkatársaink képzett családgondozók, az etikai kódex betartására, titoktartásra kötelezettek.

Kiket várunk?

Várunk mindenkit, felnőtteket és gyerekeket, fiatalokat és időseket. Mindenkit, aki úgy érzi segítségre van szüksége, helyzetén egyedül változtatni nem tud, de akar megoldást találni.

Forduljon hozzánk, ha ….

 • úgy érzi, hogy felmerülő problémája megoldásában segítségre, támogatásra van szüksége.
 • nincs információja arról, hová fordulhat, milyen ellátásokat, szolgáltatásokat vehet igénybe.
 • szeretné valakivel megosztani gondjait…

Várjuk akkor is, ha …

 • egy közösségi program, ötlet megvalósításához partnereket keres.
 • szívesen részt venne munkánkban önkéntesként, karitatív segítőként.

Amiben segíteni tudunk:

 • Életvezetési tanácsadás;
 • Pszichológiai tanácsadás;
 • Egészségügyi, szociális ügyeket érintő tanácsadás;
 • Információnyújtás;
 • Hivatalos ügyekben, szociális ügyintézésben való segítés;
 • Lelki segély, krízishelyzetben segítő beavatkozás;
 • Egyéni, pár – és családi konzultáció és terápia;
 • Önsegítő csoportok működésének támogatása;
 • Mentálhigiénés programok, előadások, képzések, beszélgetések szervezése;
 • Mediálás;
 • Adósságkezelés;

Szolgáltatásaink ingyen vehetők igénybe!!!!

Gyermekjóléti Szolgálat

 A gyermekjóléti szolgáltatás célját és  feladatait a  „Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény” 38.§ (1) így határozza meg:

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Célja, hogy a gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely a „jóllétéhez” szükséges.

Városunkban e szolgáltatást integrált formában, a város többcélú intézményében, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálatban hozta létre. Az intézmény típusa szerint: közoktatási és szociális feladatokat ellátó többcélú  intézmény, mely kereteken belül működik szakmai egységként a Gyermekjóléti Szolgálat.

A gyermekjóléti szolgálat elsődleges feladata a családokra, gyermekekre való odafigyelés, a gyermek testi, értelmi, érzelmi erkölcsi jólétének biztosítása, családban történő neveltetése.

Koordinációs, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok végrehajtásával biztosítjuk a megfelelő ellátást a gyermekek és családjaik számára.

Feladataink:

 • figyelemmel kísérjük a városunkban élő gyermekek szociális helyzetét, ennek érdekében észlelő- és jelzőrendszert működtetünk;
 • meghallgatjuk a gyermekek panaszát és segítünk azok megoldásában;
 • családi és egyéb konfliktusok – válás, láthatás- megoldásainak segítése;
 • segítjük a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását;
 • kezdeményezzük az önkormányzatnál új ellátások bevezetését;
 • családgondozást végzünk a gyermekek családban való maradása érdekében;
 • tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról;
 • Gyermekprogramok – játszóház, korrepetálás, szabadidős foglalkozásokat szervezünk, működtetünk;

Általános szolgáltatásaink a nyitva tartás teljes ideje alatt igénybe vehetők!

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.